ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ

ติดตั้ง ระบบ “WiFi” Ubiquiti (Unifi) 2.4 & 5G โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

ดำเนินงานปรับปรุง Wifi และ จัดวาง solution Core Gateway ทั้งระบบ ให้กับโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ Accesspoint ยี่ห้อ Ubiquiti ซึ่งสะดวกต่อการ mange

ติดตั้งระบบ wifi Cisco & อบรมการใช้ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ดำเนินการปรับปรุงระบบ WiFi และ วางระบบ Fiber เครือข่ายฯ ภายใน วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ซึ่งใช้อุปกรณ์ จัดการ Access Point แบบ Controller ยี่ห้อ Cisco และ Switch Sg ของ Cisco
1 3 4 5